Gewasbescherming: de aanpak

Voor succesvolle gewasbescherming adviseren wij telers om biologische bestrijding als uitgangspunt te nemen. Chemie kunt u inzetten ter ondersteuning en/of correctie van natuurlijke processen. Biologische bestrijding wordt steeds belangrijker doordat schadelijke insecten minder gevoelig zijn voor een aantal chemische gewasbeschermingsmiddelen en het aantal breedwerkende toegestane middelen neemt af.

CDG

Sinds 1 januari 2010 moeten alle bedrijven die handelen in professionele gewasbeschermingsmiddelen voldoen aan de Algemeen verbindend verklaring (AVV) van het CDG certificatieschema. HSI is opgenomen in het register van de Stichting CDG. De Stichting CDG is in opdracht van de overheid opgericht. Het CDG zorgt voor de uitvoering van de algemeen verbindend verklaarde certificering voor de distributeurs in gewasbeschermingsmiddelen. Voor het leveren van bepaalde producten vraagt de Stichting CDG een verklaring om het goed en verantwoord gebruik van de producten te waarborgen. De teler én HSI moet deze verklaring ondertekenen. Zonder deze verklaring mogen wij niet leveren.

Uitgelichte producten