HSI kan een groot assortiment gebruiksartikelen leveren voor de tuinbouw en sierteeltsector. Denk hierbij aan de volgende producten:

Spuitbenodigdheden
Meetapparatuur
Steunmateriaal
Plantcontainers
Plant-, stek- en zaaitrays
Desinfectiematten en -middelen
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bezoekerskleding
Löwe scharen

Voor meer informatie kunt u een email sturen naar export@hsibv.com.