Hortimax CleanLite

De CleanLite is een ‘standalone’ unit, met andere woorden; de CleanLite is volledig onafhankelijk van andere systemen en kan in elke omgeving worden toegepast, ongeacht de capaciteit. Om de benodigde capaciteit te bepalen, is belangrijk de waterstromen binnen uw bedrijf goed in beeld te hebben. Hortus Supplies International kan u helpen deze waterstromen in beeld te krijgen.

Naast de aanschaf- en installatiekosten, zijn ook de operationele kosten van groot belang bij de keuze van een zuiveringsinstallatie. Omdat de CleanLite gebruik maakt van de meest efficiënte manier om gewasbeschermingsmiddelen te zuiveren én automatische reiniging van de installatie uitvoert, worden de operationele kosten zo laag mogelijk gehouden.

Hortus Supplies International voorziet ook in de installatie van de CleanLite, om u zo min mogelijk te belasten met het toepassen van de zuivering van restwaterstromen.

Jack van Winden

Technical Sales Manager

+31 297 524919